nêu những niệm vụ của hệ điều hành

Question

nêu những niệm vụ của hệ điều hành

in progress 0
Abigail 5 tháng 2021-07-27T04:20:34+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T04:21:34+00:00

   Những niệm vụ của hệ điều hành là : 

  1)  Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính .

  2) Cung cấp giao diện cho người dùng, giao diện là môi trường giao tiếp cho phép người dùng trao đổi trong quá trình làm việc .

  3)  Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA~!!!!

  THI HỌC KÌ RÙI, CHÚC BN THI TỐT ĐẠT ĐIỂM CAO

  0
  2021-07-27T04:21:56+00:00

  Những niệm vụ của hệ điều hành là : 

  1)  Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính .

  2) Cung cấp giao diện cho người dùng, giao diện là môi trường giao tiếp cho phép người dùng trao đổi trong quá trình làm việc .

  3)  Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )