nêu những nội dung về thành tựu khoa học tự nhiên thế kỉ 18-19 sử 8 nha mn

Question

nêu những nội dung về thành tựu khoa học tự nhiên thế kỉ 18-19
sử 8 nha mn

in progress 0
Arianna 46 phút 2021-09-12T12:32:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T12:33:40+00:00

  Nêu những nội dung về thành tựu khoa học tự nhiên thế kỉ 18-19

  – Sinh học:

  Năm 1837, Puốc-kin-giơ (Séc) khám phá ra thuyết tế bào

  Năm 1859, Charles Darwin (Anh) nêu lên thuyết tiến hóa và di truyền

  – Vật lí:

  + Mikhail Vasilyevich Lomonosov: Giữa thế kỉ XVIII, Mikhail Vasilyevich Lomonosov (Nga) tìm ra định luật bảo toàn vật chất và năng lượng cùng nhiều phát minh lớn về vật lí, hóa học

  + Đầu thế kỉ XVIII, Newton (Anh) tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn

  – Toán học:

  + Niu-tơn, Lép-ních: phép tính vi phân, tích phân

  + Lô-ba-sép-xki: hình học phi Euclid

  – Hóa học:

  + Dmitri Ivanovich Mendeleev: bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  0
  2021-09-12T12:34:06+00:00

  – Toán học:

  + Niu-tơn, Lép-ních: phép tính vi phân, tích phân.

  + Lô-ba-sép-xki: hình học phi Ơ-cờ-lít.

  – Hóa học: Men-đê-lê-ép: bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

  – Vật lí:

  + Lô-mô-nô-xốp: Giữa thế kỉ XVIII, Lô-mô-nô-xốp (Nga) tìm ra định luật bảo toàn vật chất và năng lượng cùng nhiều phát minh lớn về vật lí, hóa học.

  + Đầu thế kỉ XVIII, Niu-tơn (Anh) tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn.

  – Sinh học:

  Năm 1837, Puốc-kin-giơ (Séc) khám phá ra thuyết tế bào.

  Năm 1859, Đác-uyn (Anh) nêu lên thuyết tiến hóa và di truyền.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )