Nêu những quyền mà trẻ em đc hưởng. Cần làm gì để bảo vệ quyền của mình

Question

Nêu những quyền mà trẻ em đc hưởng. Cần làm gì để bảo vệ quyền của mình

in progress 0
Everleigh 1 năm 2021-07-24T18:43:25+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:45:15+00:00

    Những quyền mà trẻ em được hưởng: 

  – Nhóm quyền sống còn: là những quyền được sống và đáp ứ c nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, được chăm sóc sức khỏe,..

   – Nhóm quyền bảo vệ: là những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức như phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị xâm hại, bóc lột,…

   – Nhóm quyền phát triển: là những quyền đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển toan diện như được học tập, được vui chơi giải trí, tham gia các hoặt động văn hóa nghệ thuật,…

   – Nhóm quyền tham gia: là những quyền được tham gia vào những cộng việc có tầm ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em như được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình,…

    Cần làm để bảo vệ quyền của mình:

  – Cần học tập 

  – Cần vui chơi, giải trí

  – Tham gia các hoặt động văn hóa nghệ thuật

  -…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )