nêu những sự kiện trong cuộc đời hoạt động cách mạng HCM thể hiện nội dung độc lập dân tộc?

Question

nêu những sự kiện trong cuộc đời hoạt động cách mạng HCM thể hiện nội dung độc lập dân tộc?

in progress 0
Iris 44 phút 2021-10-22T09:21:38+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-22T09:23:11+00:00

    Năm 1911, Nguyễn Tất Thành với tên Văn Ba làm phụ bếp trên một con tàu, quyết ra nước ngoài học hỏi tinh hoa để về giúp đất nước trên con đường cách mạng giải phóng dân tộc. Trong ảnh là Văn Ba làm công việc phụ  bếp (ảnh phải) và Nguyễn Ái Quốc đến Pháp năm 1920 (trái).Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng Xã hội Pháp lần thứ 18, ủng hộ luận cương của Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (1920).Năm 1923, Người đến Nga hoạt động, nghiên cứu chủ nghĩa Marx-Lenin. Trong ảnh, Nguyễn Ái Quốc (hàng ngồi, đầu tiên từ trái sang) với các bạn ở Nga. Năm 1924, Người tham dự Đại hội lần thứ 5 Quốc tế Cộng sản. Tại đại hội, Nguyễn Ái Quốc nhiều lần tham luận nhằm nhấn mạnh vấn đề dân tộc, thuộc địa. Nguyễn Ái Quốc được giao theo dõi và chỉ đạo phong trào cách mạng một số nước châu Á. Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị  áp bức Á Đông, sáng lập Việt Nam Cách mạng Thanh niên, ra báo Thanh Niên để truyền bá chủ nghĩa Marx-Lenin, mở lớp đào tạo cán bộ cách mạng Việt Nam. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )