nêu những thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ 18 nha các bạn

Question

nêu những thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ 18 nha các bạn

in progress 0
Valentina 4 ngày 2021-09-08T12:30:11+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T12:31:28+00:00

  * Ở nước Anh:

  + Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ chế tạo ra máy kéo sợi Gien-ni.

  + Năm 1769, Ác-crai-tơ chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

  + Năm 1779, Crôm-tơn đã cải tiến máy kéo sợi với kĩ thuật cao hơn

  + Năm 1785, Ét-mơn Các-rai chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước

  + Năm 1784, máy hơi nước do Giêm Oát phát minh

  + Năm 1814, Xti-phen-xơn chế tạo thành công chiếc đầu máy xe lửa đầu tiên.

  + Năm 1825, nước Anh khánh thành đoạn đường sắt đầu tiên nối trung tâm công nghiệp Man-chét-xto với cảng Li-vơ-pun.

  * Ở nước Pháp:

  – những phát minh trong ngành công nghiệp nhẹ.

  * Ở nước Đức:

  – những phát minh trong các ngành công nghiệp nặng, chủ yếu là luyện kim và hóa chất.

  0
  2021-09-08T12:32:04+00:00

  Ở nước Anh:

  – Cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh diễn ra từ những năm 60 của thế kỉ XVIII đến những năm 40 của thế kỉ XIX và đạt được nhiều thành tựu như:

  + Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ chế tạo ra máy kéo sợi Gien-ni.

  + Năm 1769, Ác-crai-tơ chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.

  + Năm 1779, Crôm-tơn đã cải tiến máy kéo sợi với kĩ thuật cao hơn, kéo được sợi nhỏ lại chắc, dệt vải ra vừa đẹp lại vừa bền.

  + Năm 1785, Ét-mơn Các-rai chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước, đưa năng suất tăng gần 40 lần so với dệt bằng tay.

  + Năm 1784, máy hơi nước do Giêm Oát phát minh được đưa vào sử dụng.

  + Năm 1814, Xti-phen-xơn chế tạo thành công chiếc đầu máy xe lửa đầu tiên.

  + Năm 1825, nước Anh khánh thành đoạn đường sắt đầu tiên nối trung tâm công nghiệp Man-chét-xto với cảng Li-vơ-pun.

  * Ở nước Pháp:

  – Cuộc cách mạng công nghiệp ở Pháp diễn ra từ những năm 30 của thế kỉ XIX đến những năm 1850 – 1870, và có những phát minh trong ngành công nghiệp nhẹ.

  * Ở nước Đức:

  – Cuộc cách mạng công nghiệp ở Đức diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XIX và có những phát minh trong các ngành công nghiệp nặng, chủ yếu là luyện kim và hóa chất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )