Nêu những thành tựu văn hóa của nhân dân Cham-pa từ thế KỈ II đến thế kỉ X? Làm giúp mình nhé cảm ơn !

Question

Nêu những thành tựu văn hóa của nhân dân Cham-pa từ thế KỈ II đến thế kỉ X?
Làm giúp mình nhé cảm ơn !

in progress 0
Reese 4 tuần 2021-07-10T11:29:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:30:35+00:00

  #No_copy#Creative_Team_Name#Young_Mi

  Những thành tựu văn hóa của nhân dân Cham-pa từ thế KỈ II đến thế kỉ X:

  – Về chữ viết: Từ thế kỉ IV, người Chăm-pa đã có chữ viết riêng của mình bắt nguồn bằng chữ Phạm(Ấn Độ)

  – Về tôn giáo: Theo 2 đạo đó là: Đạo Bà-Là-Môn và đạo Phật

  – Về tín ngưỡng: Có tục hoả táng người chết, ăn trầu và ở nhà sàn

  – Về kiến trúc: Có nhiều công trình kiến túc đặc sắc: Tháp Chăm, Thánh địa Mỹ Sơn,.. thể hiện tâm hồn, tính cách của người Chăm-pa

     Chúc bạn học tốt!   

  0
  2021-07-10T11:30:47+00:00

  $#Mon$

  Trả lời:

  Sáng tạo chữ viết từ rất sớm (chữ Phạn)

  – Tôn giáo: theo đạo Bà la môn và đạo phật

  – Ở nhà sàn, ăn trầu cau, có tục hỏa táng

  – Nghệ thuật phát triển cao, đặc biệt là nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc: tháp Chăm, đền tượng, các bức chạm nổi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )