Nêu những thuận lợi và khó khăn của biển Việt Nam đối với kinh tế , xã hội ??? Giúp mik vs mình cảm ơn ạ ????

Question

Nêu những thuận lợi và khó khăn của biển Việt Nam đối với kinh tế , xã hội ???
Giúp mik vs mình cảm ơn ạ ????

in progress 0
Liliana 3 giờ 2021-09-07T12:42:51+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T12:44:20+00:00

  – Thuận lợi: Biển giàu tài nguyên sinh vật, khoáng sản, có nhiều bãi biển đẹp, có nhiều vũng, vịnh…thuận lợi cho phát triển nghề cá, khai thác khoáng sản, sản xuất muối, hoạt động du lịch, giao thông vận tải biển…

  + Tài nguyên sinh vật ( cá, tôm, cua, rong biển…) là cơ sở  để phát triển ngành đánh bắt hải sản.

  + Tài nguyên khoáng sản ( dầu khí, titan…) là cơ sở  để phát triển ngành khai khoáng.

  + Bờ biển: Các bãi biển đẹp, vũng, vịnh là cơ sở cho ngành du lịch, xây dựng hải cảng.

  – Khó khăn:

  +  Bão, nước biển dâng…gây thiệt hại nhiều cho kinh  tế và đời sống của nhân dân.
  + Hằng năm có nhiều cơn bão đổ bộ  vào nước ta, gây nhiều thiệt hại về người  và của
  + Thủy triều phức tạp gây khó khăn cho giao thông

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )