Nêu những thuận lợi và khó khăn của việt nam khi gia nhập ASEAN

Question

Nêu những thuận lợi và khó khăn của việt nam khi gia nhập ASEAN

in progress 0
Caroline 1 giờ 2021-09-07T10:35:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:36:44+00:00

  * Lợi thế:

  – Tăng cường buôn bán trao đổi giữa Việt Nam với các nước trong khu vực, mở rộng thị trường xuất khẩu.

  + Tỉ trọng giá trị hàng hóa buôn bán với các nước này chiếm tới 1/3 (32,4%) tổng buôn bán quốc tế của Việt Nam.

  + Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang các nước ASEAN là gạo, với bạn hàng chính là In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a.

  +  Mặt hàng nhập khẩu chính là nguyên liệu sản xuất như xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu, hạt nhựa, hàng điện tử.

  – Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước.

  – Tăng cường hợp tác toàn diện với các nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, an ninh quốc phòng….

  – Dự án phát triển hành lang Đông – Tây  góp phần khai thác hiệu quả các thế mạnh ở miền Trung nước ta, đổi mới cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

  – Mở rộng quan hệ mậu dịch, buôn bán với các nước.

  – Mở rộng quan hệ trong giáo dục, văn hóa, ytế và đào tạo nguồn nhân lực.

  – Phát triển các hoạt động du lịch, khai thác tốt tiềm năng phát triển kinh tế của đất nước.

  – Xây dựng phát triển các hành lang kinh tế; thu hút đầu tư; xóa đói giảm nghèo,…

  * Khó khăn:

  – Sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế – xã hội.

  – Sự khác biệt về thể chế chính trị, bất đồng ngôn ngữ…


  0
  2021-09-07T10:36:49+00:00

  *Thuận lợi:
  -Kết nối những quan hệ mậu dịch, buôn bán với các nước ngoài để phát triển kinh tế.
  -Mở rộng quan hệ trong giáo dục, văn hóa, y tế cho cuộc sống của quan và dân VN.
  -Nâng cao các hoạt động du lịch, khai thác những tiềm năng có giá trị phát triển kinh tế của đất nước.
  -Phát triển các hành lang kinh tế; thu hút đầu tư; xóa đói giảm nghèo,…
  * Khó khăn:
  -Sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế — xã hội giữa các quốc gia.
  -Sự khác biệt về thể chế chính trị và sự bất đồng về ngôn ngữ,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )