Nêu những tiến bộ về kĩ thuật trong các lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, công nghiệp và quân sự? kẻ bảng lĩnh vực? tác giả? thành tựu

Question

Nêu những tiến bộ về kĩ thuật trong các lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, công nghiệp và quân sự?
kẻ bảng
lĩnh vực?
tác giả?
thành tựu

in progress 0
Emery 35 phút 2021-09-08T23:40:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:42:17+00:00

  $Học – Tốt$

  neu-nhung-tien-bo-ve-ki-thuat-trong-cac-linh-vuc-cong-nghiep-giao-thong-van-tai-cong-nghiep-va-q

  0
  2021-09-08T23:42:50+00:00

  Học tốt

  neu-nhung-tien-bo-ve-ki-thuat-trong-cac-linh-vuc-cong-nghiep-giao-thong-van-tai-cong-nghiep-va-q

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )