Nêu những việc làm vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động

Question

Nêu những việc làm vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động

in progress 0
Ruby 3 tháng 2021-09-02T14:53:46+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T14:54:56+00:00

  bóc lột sức lao động

  người dưới 18 tuổi phải lao động cực nhọc 

  làm việc k trả lương……..

  0
  2021-09-02T14:55:00+00:00

  – bóc lột sức lao động

  – bắt trẻ em dưới 18 tuổi phải làm việc quá sức

  – không trả lương hoặc trả lương ít hơn số tiền trong hợp đồng

  – không chấp hành thoả thuận lao động,….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )