Nêu nội dung 4 nhóm quyền. Trong công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em hãy cho biết điều 5, 12, 15, 18, 33, 34 thể hiện quyền gì của trẻ em?

Question

Nêu nội dung 4 nhóm quyền. Trong công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em hãy cho biết điều 5, 12, 15, 18, 33, 34 thể hiện quyền gì của trẻ em?

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-09-08T16:16:46+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T16:17:57+00:00

                                             Điều

  1 quyền được -sống còn:18

            2-được phát triển :18;12

                         3-bảo vệ:34;33;18;15

                     4-tham gia:5

  0
  2021-09-08T16:18:34+00:00

  1 quyền được -sống còn:18

            2-được phát triển :18;12

                         3-bảo vệ:34;33;18;15

                     4-tham gia:5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )