NÊU NỘI DUNG BÀI 10 GDCD LỚP 6

Question

NÊU NỘI DUNG BÀI 10 GDCD LỚP 6

in progress 0
Charlie 3 tháng 2021-09-16T14:19:22+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T14:20:43+00:00

  *Hoạt động tập thể là gì?-Là HĐ của  một đơn vị, một trường học, lớp học, một tổ chức nào đó… về các lĩnh vực như: văn nghệ, thể dục thể thao, nhân đạo, xây dựng nếp sống, học tập…                     *Hoạt động xã hội là gì?-Là các hoạt động nhằm nâng cao trách nhiệm của mọi công dân, để phát triển kinh  tế,  văn  hoá,  xã  hội  như:  ủng  hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; tham gia chống  các  tệ  nạn  xã  hội;  làm  vệ  sinh môi trường

  0
  2021-09-16T14:20:46+00:00

  giáo dục cho bn bt cách làm việc gì cx phải tích cực lm cho đến nơi đến chốn siêng năng chăm chỉ để hoàn thành mục tiêu bn đề ra

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )