Nêu nội dung chính khổ thơ đầu của bài thơ “Sang Thu”

Question

Nêu nội dung chính khổ thơ đầu của bài thơ “Sang Thu”

in progress 0
Parker 1 năm 2021-09-05T18:32:52+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:34:19+00:00

  Nội dung chính khổ thơ đầu của bài thơ “Sang Thu”: Những dấu hiệu lúc giao mùa của đất trời từ hạ sang thu.

  1
  2021-09-05T18:34:27+00:00

  khổ thơ đầu tiên của bài thơ “Sang thu” đặc biệt dịu dàng tinh tế, nó diễn tả những biến đổi tinh vi của đất trời và lòng người trong thời khác giao mùa được chờ đợi rất nhiều trong năm: từ hạ chuyển sang thu. Khổ thơ đã góp phần quan trọng tạo nên bài thơ “Sang thu”, một áng thơ thu duyên dáng và tài tình trong thi đề mùa thu quen thuộc của văn học Việt Nam.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )