nêu nội dung của bản vẽ chi tiết

Question

nêu nội dung của bản vẽ chi tiết

in progress 0
Autumn 5 tháng 2021-07-27T04:55:45+00:00 1 Answers 50 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T04:57:08+00:00

  -Hình biểu diễn 
  -Khung tên 
  -Yêu cầu kĩ thuật
  -Kích thước 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )