nêu nội dung của cuộc đấu tranh của các nhà tư tưởng.Em có nhận xét gì về cuộc đấu tranh ấy ?Vì sao các nhà đấu tranh lại đấu tranh trên mặt trận tự t

Question

nêu nội dung của cuộc đấu tranh của các nhà tư tưởng.Em có nhận xét gì về cuộc đấu tranh ấy ?Vì sao các nhà đấu tranh lại đấu tranh trên mặt trận tự tưởng

in progress 0
Mary 3 tháng 2021-09-08T11:22:18+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-08T11:24:04+00:00

    Nội dung:Tố cáo chế độ quân chủ chuyên chế,phê phán gay gắt trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng

    -Tiêu biểu cho cuộc đấu tranh này là những nhà tư tưởng kiệt xuất của giai cấp tư sản trong trào lưu triết học ánh sáng như Vôn-te,Rút-xô

    ????????????????????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )