nêu nội dung của văn bản nước đại việt ta

Question

nêu nội dung của văn bản nước đại việt ta

in progress 0
Emery 3 tuần 2021-08-25T07:44:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:45:54+00:00

  * Nội dung văn bản Nước Đại Việt ta:

  `-` Là đoạn văn trích dẫn phần đầu bài Bình Ngô Đại cáo.

  `-` Ở phần này, Nguyễn Trãi đã khẳng định hai chân lí làm nền tảng phát triển bài cáo:

  `+` Tư tưởng nhân nghĩa.

  `+` Chân lí về sự tồn tại độc lập có chủ quyền của dân tộc Đại Việt.

  `-` Nước Đại Việt ta có ý nghĩa như một bản tuyên ngôn độc lập. Nước ta là đất nước có nền văn hiến, có lãnh thổ riêng, phong tục riêng, có chủ quyền, có truyền thống lịch sử… nên hành động xâm phạm trái đạo sẽ phải chịu một kết cục thất bại.

  `-` Thêm nữa, ông đã thay lời Lê Lợi viết Bình Ngô Đại cáo tổng kết cuộc kháng chiến và tuyên bố mở ra kỉ nguyên độc lập tự do của dân tộc Đại Việt.

  `-` Văn kiện ấy đã trở thành áng văn bất hủ trong văn học Việt Nam với giá trị tư tưởng to lớn, sức thuyết phục của văn chính quyền, kết hợp lí lẽ và thực tế.

  0
  2021-08-25T07:46:23+00:00

  – Nội dung của văn bản Nước Đại Việt ta:

  + Với cách lập luận chặt chẽ và chứng cứ hùng hồn, đoạn trích nước Đại Việt ta có ý nghĩa nhưu bản tuyên ngôn độc lập: Nước ta là đất nước có nền văn hiến lâu đời, có lãnh thổ riêng, phong tục riêng, có chủ quyền, có truyền thống lịch sử; kẻ xâm lược là phản nhân nghĩa, nhất định thất bại. ( theo sách giáo khoa văn 8 )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )