Nêu nội dung tư tưởng cải cách của Lu- thơ và Can- Vanh.

Question

Nêu nội dung tư tưởng cải cách của Lu- thơ và Can- Vanh.

in progress 0
Liliana 4 ngày 2021-12-07T02:52:17+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T02:53:36+00:00

  – M.Lu-thơ:

  + Là người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo.

  + Ông kịch liệt lên án những hành vi tham lam và đồi bại của Giáo hoàng, chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội, đòi bãi bỏ những thủ tục, lễ nghi phiền toái, đòi quay về với giáo lí Ki-tô nguyên thủy.

  – Can-vanh: Sáng lập một giáo phái cải cách là đạo Tin Lành, được đông đảo nhân dân tin theo.

  0
  2021-12-07T02:53:56+00:00

  Nội dung tư tưởng của Lu thơ và Can Vanh

  +Họ lên án những hành vi tham lam,đồi bại của giáo hoàng ,chỉ trích mạnh mẽ những giáo lý giả dối của giáo hội .

  +Đồng thời bãi bỏ những hủ tục ,lễ nghi phiền toái.

  +Đòi trở về giáo lý Ki-tô nguyên thủy

  -Can Vanh còn sáng lập ra giáo cải cách là đạo Tin Lành được nhiều người dân tin theo.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )