nêu phong trào giải phóng của mĩ la-tinh sau chiến trang thế giới thứ 2

Question

nêu phong trào giải phóng của mĩ la-tinh sau chiến trang thế giới thứ 2

in progress 0
Valerie 5 giờ 2021-09-07T10:53:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:54:58+00:00

  – Phong trào GPDT ở Mĩ latinh từ 1959
  + Từ 1959 đến cuối những năm 80 (của thế kỷ XX):
  . Bão táp CM…, Hình thức chủ yếu: đấu tranh vũ trang; trở thành “lục địa bùng cháy”.
  . Tiêu biểu nhất là thắng lợi của Nicaragoa và Chi Lê.
  . Bằng những hình thức đấu tranh khác nhau, các nước Mĩ latinh lần lượt giành độc lập, chủ quyền
  + Từ cuối những năm 80 trở đi: Mĩ phản kích, can thiệp vào Grênađa, Panama, Nicaragoa; bao vây, cấm vận kinh tế, cô lập chính trị Cuba
  + Nhìn chung bộ mặt Mĩ latinh có nhiều biến đổi một số nước đã trở thành các nước Công nghiệp mới

  0
  2021-09-07T10:55:15+00:00

  – Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với ưu thế về kinh tế và quân sự, Mĩ đã tìm mọi cách để biến khu vực Mĩ La-tinh thành “sân sau” của mình và dựng lên các chế độ độc tài thân Mĩ. Không cam chịu cảnh áp bức, cuộc đấu trnah chống chế độ độc tài của nhân dân các nước Mĩ La-tinh lại bùng nổ và phát triển.

  – Cách mạng Cu-ba thành công năm 1959 đánh dấu bước phát triển mới của phong tròa giải phóng dân tộc, từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX, cao trào đấu tranh bùng nổ mạnh mẽ, đấu tranh vũ trang diễn ra ở nhiều nước, Mĩ La-tinh trở thành “Đại lục núi lửa”. Các chính quyền độc tài phản động ở nhiểu nước bị lật đổ, các chính phủ dân tộc dân chủ được thành lập. Trong đó nổi bật là các sự kiện ở Chi-lê và Ni-ca-ra-goa.

  – Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, các nước Mĩ La-tinh đã thu được những thành tựu quan trong: củng cố độc lập chủ quyền, dân chủ hóa sinh hoạt chính trị, tiến hành cải cách kinh tế, thành lập các tổ chức liên minh khu vực về hợp tác và phát triển kinh tế.

  – Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế, chính trị ở Mĩ La-tinh gặp nhiều khó khăn, có lúc căng thẳng.

  @ara bos ris

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )