Nêu phương pháp nhận biết lượng ozon dư trong nước

Question

Nêu phương pháp nhận biết lượng ozon dư trong nước

in progress 0
Alaia 1 tháng 2021-11-01T14:51:12+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-01T14:52:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ozon (O3) là một dạng thù hình của oxy, trong phân tử của nó chứa ba nguyên tử oxy thay vì hai như thông thường.

  Trong điều kiện nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn ozon là một chất khí có màu xanh nhạt. Ozon hóa lỏng màu xanh thẫm ở -112 độ C, và hóa rắn có màu xanh thẫm ở -193 độ C. Ozon có tính oxy hóa mạnh hơn oxy, do nó không bền, dễ dàng bị phân hủy thành oxy phân tử và oxy nguyên tử. Ví dụ:

  O3 → O2 + O

  O3 dễ dàng oxy hóa io-dua đến i-ốt tự do:

  O3 + 2KI + H2O → I2 + O2 + 2 KO2

  2O3 → 3O2

  0
  2021-11-01T14:52:47+00:00

  Ozon (O3) là một dạng thù hình của oxy, trong phân tử của nó chứa ba nguyên tử oxy thay vì hai như thông thường.

  Trong điều kiện nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn ozon là một chất khí có màu xanh nhạt. Ozon hóa lỏng màu xanh thẫm ở -112 độ C, và hóa rắn có màu xanh thẫm ở -193 độ C. Ozon có tính oxy hóa mạnh hơn oxy, do nó không bền, dễ dàng bị phân hủy thành oxy phân tử và oxy nguyên tử. Ví dụ:

  O3 → O2 + O

  O3 dễ dàng oxy hóa io-dua đến i-ốt tự do:

  O3 + 2KI + H2O → I2 + O2 + 2 KO2

  2O3 → 3O2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )