Nêu phương trình và viết phản ứng minh họa A. C2h2 vào ống nghiệm đựng dd AgNO3 /NH3 B. Cho Na vào bình chứa CH3OH c. Cho glixerol tác dụng với Cu(

Question

Nêu phương trình và viết phản ứng minh họa
A. C2h2 vào ống nghiệm đựng dd AgNO3 /NH3
B. Cho Na vào bình chứa CH3OH
c. Cho glixerol tác dụng với Cu( OH)2
d. Cho andehit ãetic vào Cu(OH)2 / NaOH đun nóng

in progress 0
Vivian 2 tháng 2021-10-06T15:45:33+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:46:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:câu a:

  – Hiện tượng: xuất hiện kết tủa vàng 2AgNO3 + C2H2 + 2NH3 →Ag2C2 + 2NH4NO3

  caaub:2CH3OH + 2Na  2CH3ONa + H

  cau c

  Ht: Kết tủa tan tạo thành dung dịch màu xanh lam của muối đồng (II) glixerat

  PT

  PTHH: 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2→ [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

  cau dHt:tạo kết tủa đỏ gạch Cu2O.

      ptCu(OH)2 + CH3CHO → CH3COOH + Cu2O↓ + H2O

  0
  2021-10-06T15:46:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a. Có kết tủa màu vàng xuất hiện :

  $C_2H_2 + 2AgNO_3 + 2NH_3 → Ag_2C_2 + 2NH_4NO_3$

  b. Natri tan dần, có bọt khí không màu không mùi xuất  hiện :

  $2Na + 2CH_3OH → 2CH_3ONa + H_2$

  c. $Cu(OH)_2$ tan dần, tạo thanh dung dịch màu xanh lam :

  $2C_3H_5(OH)_3 + Cu(OH)_2 → [C_3H_5(OH)_2O]_2Cu + 2H_2O$

  d. $Cu(OH)_2$ tan,có kết tủa màu đỏ gạch tạo thành :

  $CH_3CHO + 2Cu(OH)_2 + NaOH → CH_3COONa + Cu_2O + 3H_2O$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )