Nếu quá trình tự nhân đôi ADN ko diễn ra theo nguyên tắc bổ sung thì cấu trúc của 2 phân tử ADN con có đặc điểm gì ?

Question

Nếu quá trình tự nhân đôi ADN ko diễn ra theo nguyên tắc bổ sung thì cấu trúc của 2 phân tử ADN con có đặc điểm gì ?

in progress 0
Mary 3 tháng 2021-09-12T17:46:14+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-12T17:47:22+00:00

    Nếu quá trình tự nhân đôi ADN khôngdiễn ra theo nguyên tắc bổ sung thì cấu trúc của 2 phân tử ADN con có đặc điểm : Cấu trúc ADN sẽ bị phá vỡ , ADN không có đặc điểm di truyền giống tế bào mẹ ban đầu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )