nêu quy luật rồi viết tiếp 3 chữ số trong các dãy số sau 1 , 4 , 9 ,16,…..

Question

nêu quy luật rồi viết tiếp 3 chữ số trong các dãy số sau
1 , 4 , 9 ,16,…..

in progress 0
Cora 3 tuần 2021-08-20T05:36:33+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:38:19+00:00

  Đáp án: ` 1 ; 4 ; 9 ; 16 ; 25 ; 36 ; 49 ; …`

   

  Giải thích các bước giải:

  `1 = 1 × 1`

  `4 = 2 × 2`

  `9 = 3 × 3`

  `16 = 4 × 4`

  `25 = 5 × 5`

  `…`

  Quy luật là thế nghen. Khi lên lớp 6 ; 7 bn sẽ hiểu thêm.

  Học tốt. Nocopy.

  0
  2021-08-20T05:38:23+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!! 

  Giải thích các bước giải:

   Quy luật: $a×a$ $(a$ tăng dần một đơn vị từ 1).

  $1;4;9;16;25;36;…$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )