Nếu số lượng tế vào vi khuẩn e co li ban đầu là 10^5 tế bào thì sau 2 giờ số lượng tế bào của quần thể là bao nhiêu

Question

Nếu số lượng tế vào vi khuẩn e co li ban đầu là 10^5 tế bào thì sau 2 giờ số lượng tế bào của quần thể là bao nhiêu

in progress 0
Harper 1 năm 2021-10-13T06:04:25+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T06:05:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có thời gian thế hệ là g =20’; Thời gian nuôi cấy t= 2h = 120’

  Vậy số lần phân chia (số thế hệ) là: 6 lần

  Số tế bào trong bình sau 2h là: = 105 × 26 = 64.10tế bào.

  0
  2021-10-13T06:06:07+00:00

  Đáp án:

  – Sau 1 thế hệ, số tế bào trong quần thể tăng gấp đôi

  – Ta có thời gian thế hệ là g =20’; Thời gian nuôi cấy t= 2h = 120’

  Vậy số lần phân chia (số thế hệ) là: 6 lần

  Số tế bào trong bình sau 2h là: = 10× 26 = 64.10tế bào.

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )