Nêu sự khác biệt giữa câu lệnh lặp với số lần biết trước và câu lệnh lặp với số lần lặp chưa biết trước

Question

Nêu sự khác biệt giữa câu lệnh lặp với số lần biết trước và câu lệnh lặp với số lần lặp chưa biết trước

in progress 0
Arya 4 tuần 2021-08-12T02:55:31+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:56:59+00:00

  Nêu sự khác biệt giữa câu lệnh lặp với số lần biết trước và câu lệnh lặp với số lần lặp chưa biết trước

  Câu lệnh lặp số lần biết trước :

  Chỉ thị cho máy tính thực hiện 1 lệnh hay 1 nhóm lệnh với số lần đã được xác định từ trước.

  Điều kiện là một giá trị của 1 biến đếm của giá trị nguyên.

  Câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước.

  Điều kiện tổng quát hơn ,có thể kiểm tra của 1 giá trị có thực , cũng có thể là 1 điều kiện tổng quát khác.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )