Nêu sự khác biệt về kinh tế xã hội giữa khu vực Bắc Mĩ và khu vực Trung Phi Ai giúp tớ với ♥️

Question

Nêu sự khác biệt về kinh tế xã hội giữa khu vực Bắc Mĩ và khu vực Trung Phi
Ai giúp tớ với ♥️

in progress 0
Bella 31 phút 2021-09-10T12:20:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:21:18+00:00

  Sự khác biệt về kinh tế giữa khu vực Bắc Phi và khu vực Trung Phi. – Các nước Bắc Phi ven Địa Trung Hải trồng lúa mì, ôliu, cây ăn quả cận nhiệt đới, các nước phía nam Xa-ha-ra trồng lạc, ngô, bông,… Các ngành công nghiệp chính là khai khoáng và khai thác dầu mỏ. – Các nước Trung Phi trồng trọt và chăn nuôi theo lối cổ truyền, khai thác lâm sản và khoáng sản, trồng cây công nghiệp xuất khẩu.

       Chúc bạn học tốt

  0
  2021-09-10T12:21:40+00:00

  sự khác biệt giữa bắc  và trung phi là:

  Bắc phi:

  +Ven địa trung hải trồng lúa mì ; cây ăn quả cận nhiệt đới;

  +Các nước phía nam xahara trông lạc, ngô, bông,….

  + Ngành công nghiệp chính là khai thác dầu mỏ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )