Nêu sự khác nhau giữa phép hiển thị ô tính và thanh công thức

Question

Nêu sự khác nhau giữa phép hiển thị ô tính và thanh công thức

in progress 0
Piper 1 tháng 2021-08-05T00:55:36+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T00:56:55+00:00

  là ô tính là nhập bất cứ thứ gì còn thanh công thức để nhập phép thính

  Ô tính là nơi lưu giữ dữ liệu

  Thanh công thức là thanh ghi lại dữ liệu đã ghi ở ô tính

  0
  2021-08-05T00:57:07+00:00

  -Ô tính là nơi lưu giữ dữ liệu

  -Thanh công thức là thanh ghi lại dữ liệu đã ghi ở ô tính

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )