Nêu sự khác nhau và giống nhau của rêu và dương xỉ

Question

Nêu sự khác nhau và giống nhau của rêu và dương xỉ

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-09-23T15:26:48+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T15:28:13+00:00

  Sự giống nhau:

  -Cả hai loài đều mang thân thật và rễ thật

  -Thân 2 loài chưa phân nhánh

  -Mang chất diệp lục để hô hấp

  -Cơ quan sinh sản là túi bào tử

  ⇒ Đều sống ở nơi ẩm ướt

  Sự khác nhau:

  -Rêu:

  +Rễ giả
  +Chưa có hoa
  +Thân,lá:chưa có mạch dẫn
  -Dương xỉ

  +Rễ thật
  +Thân,lá có mạch dẫn

   

  0
  2021-09-23T15:28:19+00:00

  * Giống: có thân và lá thật, thân chưa phân cành, có chất diệp lục, thực vật sống nơi ẩm ướt

  * Khác:

  – Rêu :
  + Rễ giả
  + Thân : chưa có mạch dẫn, chưa có sự phân nhánh
  + Lá : chưa có mạch dẫn
  – Dương xỉ :
  + Rễ thật
  + Thân có mạch dẫn
  + Lá có mạch dẫn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )