Nêu sự ra đời của công ước lớp 6 hihi

Question

Nêu sự ra đời của công ước lớp 6 hihi

in progress 0
Amaya 2 tháng 2021-07-27T08:37:38+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T08:38:46+00:00

  – Ra đời năm 1989 , là luật quốc tế về quyền trẻ em nhằm bảo vệ trẻ em trên thế giới

  – Năm 1990 , Việt Nam tham gia ký kết công ước

  0
  2021-07-27T08:39:33+00:00

  – Ra đời năm 1989 , là luật quốc tế về quyền trẻ em nhằm bảo vệ trẻ em trên hành tinh

  – Năm 1990 , Việt Nam tham gia ký kết công ước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )