nêu sự ra đời và mục tiêu họat động của NAFta trả lời chính xác giúp mik nha

Question

nêu sự ra đời và mục tiêu họat động của NAFta
trả lời chính xác giúp mik nha

in progress 0
Delilah 16 phút 2021-09-07T19:10:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T19:11:44+00:00

  NAFTA:
  Thành lập năm 1993
  Thành viên: Hoa Kì, Canada,Mê-hi-cô
  Mục tiêu: Tạo ra khối thị trường chung lớn, tăng sự cạnh tranh trên thị trường thế giới.

  0
  2021-09-07T19:12:03+00:00

  -Hoàn cảnh ra đời :
  + Được thành lập vào năm 1993

  + Thành viên: Hoa Kỳ, Ca na đa, Mê hi cô

  -Mục tiêu của NAFTA :

  + Kết hợp sức mạnh của ba nước

  + Tạo nên một khối thị trường lớn

  + Tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )