nêu suy nghĩ của bản thân về sự thay đổi của đất nước ta hiện nay

Question

nêu suy nghĩ của bản thân về sự thay đổi của đất nước ta hiện nay

in progress 0
Valerie 1 giờ 2021-09-07T10:47:10+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-07T10:48:56+00:00

    đất nước ta đã có sự thay đổi về mọi mặt vì nền kinh tế nc ta đang phát triển về công nghệ thông tin , xã hội.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )