Nêu suy nghĩ của em về cuộc khởi nghĩa Tây Sơn

Question

Nêu suy nghĩ của em về cuộc khởi nghĩa Tây Sơn

in progress 0
Jasmine 1 năm 2021-07-17T16:52:48+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-17T16:54:16+00:00

    Cuộc khởi nghĩa của nghĩa quân Tây Sơn đã làm chấn động cả Đàng Trong cũng như Đàng Ngoài.Với sự lãnh đạo tài tình của Quang Trung thì đã lật đổ chính quyền thối nát Nguyễn ,Trịnh ,Lê và xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước,đặt nền tảng thống nhất quốc gia.Không chỉ thế nghĩa quân Tây Sơn đánh tan quân xâm lược Thanh và Xiêm ,đem về cho đất nước chiến thắng lớn.Em nghĩ thắng lợi trên là nhờ ý chí đấu tranh kiên cường chống áp lực bóc lột và tinh thần yêu nước của nhân dân ta.Quang Trung – người lãnh đạo tài giỏi của chúng ta và cả bộ chỉ huy nghĩa quân đã góp phần quan trọng vào thắng lợi.Vì vậy em cần phải cố gắng rèn luyện mỗi ngày để trở nên tốt hơn để trở thành một công dân tốt.Hãy thật tự hào khi chúng ta là người Việt Nam.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )