Nêu suy nghĩ của em về phong trào ‘nói không với rác thải nhựa’

Question

Nêu suy nghĩ của em về phong trào ‘nói không với rác thải nhựa’

in progress 0
Reagan 2 tuần 2021-09-08T14:06:46+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:08:06+00:00

  Phong trào nói không với rác thải nhựa là một việc làm  thiết thực góp phần bảo vệ môi trường. Chúng ta phải hưởng ứng ủng hộ Phong trào này bài để góp phần phần bảo vệ môi trường cũng như cuộc sống  của chúng ta. Bản thân mỗi chúng ta phải thay đổi thói quen sống hạn chế dùng chai nhựa , các vật dụng bằng nhựa dùng một lần.

  0
  2021-09-08T14:08:17+00:00

  Rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối mang tính toàn cầu. Cùng chung nỗ lực của các nước trên thế giới, Việt Nam đã và đang tích cực hành động mạnh mẽ, đề xuất các sáng kiến và tham gia các cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực để giải quyết vấn đề rác thải nhựa, đặc biệt trong bối cảnh tác động, ảnh hưởng của rác thải nhựa ngày càng gia tăng.

  Nhưng để “Nói không với rác thải nhựa” lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và mang lại hiệu quả cao nhất, phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người dân.Hình thành ý thức cho thế hệ trẻ

  Với việc hàng trăm, hàng nghìn năm rác thải nhựa mới có thể phân hủy, ngay từ bây giờ phải hình thành ý thức, thói quen “Nói không với rác thải nhựa” với mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi trong xã hội. Đặc biệt là tác động mạnh mẽ tới các thế hệ trẻ. Bởi vậy, “nói không với rác thải nhựa” nên bắt đầu từ ngành giáo dục..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )