Nêu suy nghĩ về 1 sự kiện lịch sử đã học ở lớp 7 mà em ấn tượng nhất

Question

Nêu suy nghĩ về 1 sự kiện lịch sử đã học ở lớp 7 mà em ấn tượng nhất

in progress 0
Brielle 5 tháng 2021-07-17T19:13:30+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-17T19:15:14+00:00

    suy nghĩ về 3 lần kháng chiến chống quân mông nguyên

      Sau khi được học ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên có ý nghĩa rất to lớn như. Đánh bại quân xâm lược hung tàn, bảo vệ nền độc lập. Khẳng định lòng yêu nước và ý chí quyết tâm bảo vệ đất nước của dân tộc ta. Nâng cao lòng tự hào dân tộc. Góp phần làm cho phong phú truyền thống quân sự của nhân dân ta. Để lại bài học vô giá “Khoan thủ sức dân, để làm kế sâu rễ bền gốc.Ngăn chặn ý đồ của nhà Nguyên trong việc xâm lược các nước khác.em nghĩ rằng dù mình là nước nhỏ nhưng vẫn cần phải chống những nước mạnh để bảo vệ nền độc lập dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm bảo vệ đất nước của dân tộc ta

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )