Nêu tác dụng của phân lân supephotphat kép đối với cây trồng và tính hàm lượng `P_2“O_5` trong 1 loại phân supephotphat kép có chứa `80%` `Ca(H_2“PO

Question

Nêu tác dụng của phân lân supephotphat kép đối với cây trồng và tính hàm lượng `P_2“O_5` trong 1 loại phân supephotphat kép có chứa `80%` `Ca(H_2“PO_4“)`$_2$ bt tạp chất không có `P `

in progress 0
Liliana 4 tháng 2021-08-23T07:23:35+00:00 1 Answers 28 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:24:36+00:00

  Đáp án:

  Bạn tham khảo lời giải ở dưới nhé!!! 

  Giải thích các bước giải:

  Tác dụng của phân lân supephotphat kép:

  Tham gia vào quá trình phát triển bộ rễ, quá trình quang hợp và hô hấp.
  Ảnh hưởng đến sự vận chuyển đường, bột tích lũy về hạt và các bộ phận của chất nguyên sinh làm cho cây chống được lạnh, chống được nóng đồng thời tăng khả năng chống chịu với các điều kiện bất thuận khác như hạn, úng, sâu bệnh.
  Là yếu tố chính quyết định sự ra hoa, đậu quả và quá trình chín của quả và hạt, giúp hoa, quả to, hạt thì chắc.
  Có tác dụng hạn chế tác hại của việc bón thừa đạm.

  Giả sử khối lượng của phân supephotphat kép là 100g

  \(\begin{array}{l}
   \to {m_{Ca{{({H_2}P{O_4})}_2}}} = \dfrac{{80 \times 100}}{{100}} = 80g\\
   \to {n_{Ca{{({H_2}P{O_4})}_2}}} = \dfrac{{40}}{{117}}mol
  \end{array}\)

  Bảo toàn nguyên tố P, ta có:

  \(\begin{array}{l}
  Ca{({H_2}P{O_4})_2} \to {P_2}{O_5}\\
   \to {n_{{P_2}{O_5}}} = {n_{Ca{{({H_2}P{O_4})}_2}}} = \dfrac{{40}}{{117}}mol\\
   \to {m_{{P_2}{O_5}}} = 48,55g\\
   \to \% {m_{{P_2}{O_5}}} = \dfrac{{48,55}}{{100}} \times 100\%  = 48,55\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )