Nêu tác dụng phát sáng Nêu tính chất từ của nam châm

Question

Nêu tác dụng phát sáng
Nêu tính chất từ của nam châm

in progress 0
Natalia 21 giờ 2021-10-08T07:59:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T08:00:13+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  *Tác dụng phát sáng của dòng điện:

  -Dòng điện đi qua một số vật dẫn đặc biệt thì phát sáng, ta nói dòng điện có tác dụng phát sáng.

  *Tính chất từ của nam châm:

  -Nam châm là một loại vật chất có tính chất đặc biệt, nó có thể hút được sắt, hút (đẩy) một nam châm khác đặt gần nó. Tính chất đặc biệt trên được gọi là từ tính. … Nam châm luôn có hai cực (cực bắc N và cực nam S) Hai nam châm đặt gần nhau có cùng cực thì đẩy nhau, khác cực thì hút nhau.

   

  0
  2021-10-08T08:00:25+00:00

  Nêu tác dụng phát sáng

  ⇒ Dòng điện đi qua một số vật dẫn đặc biệt thì phát sáng, ta nói dòng điện có tác dụng phát sáng.

  Nêu tính chất từ của nam châm

  ⇒ Tính chất đáng chú ý nhất của nam châm: tạo ra một lực kéo các vật liệu sắt từ khác, như sắt, và hút hoặc đẩy các nam châm khác.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )