Nêu tác hại của sóng thần và sóng biển khi có bão? Giúp mình vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Question

Nêu tác hại của sóng thần và sóng biển khi có bão?
Giúp mình vớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

in progress 0
Harper 3 tuần 2021-07-08T18:21:03+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:22:11+00:00

  -Tác hại của sóng thần và sóng biển

  + phá huỷ các công trình kiến trúc, phá huỷ nhà cửa, ruộng vườn, các nhà máy xí nghiệp,…

  => Gây tổn thất đến nền kinh tế – chính trị của các nuớc

  – Sóng thần có sức tàn phá rất mạnh dường như có thể nuốt chửng mọi thứ 

  – Cuốn trôi trăm nghìn người, nhà cửa và cả tài sản

  0
  2021-07-08T18:22:46+00:00

  – Tàn phá nhà cửa, cây cối và các công trình kiến trúc, cơ sở hạ tầng

  – Gây thiệt hại về người và của

  – Vùi lấp làng mạc ven biển

  – Gây tổn thất về vật chất và tinh thần

  – Gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế – xã hội và phát triển của khu vực/đất nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )