Nếu tăng chiều dài một mảnh đất hình chữ nhật lên 40% và giảm chiều rộng đi 15% thì diện tích mảnh đất hình chữ nhật mới sẽ thay đổi như thế nào?

Question

Nếu tăng chiều dài một mảnh đất hình chữ nhật lên 40% và giảm chiều rộng đi 15% thì diện tích mảnh đất hình chữ nhật mới sẽ thay đổi như thế nào?

in progress 0
Eva 3 tháng 2021-09-16T14:32:36+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T14:33:55+00:00

                                          Giải:

  Chiều dài mảnh đất sau khi đổi so với ban đầu là:

         100%+ 40%= 140%

  Chiều rộng mảnh vườn sau khi đổi so với ban đầu là:

          100%- 15%= 85%

  DIện tích mảnh đất sau khi thay đổi so với ban đầu là:

         140%. 85%= 119%

  Vì 119%> 100% nên diện tích khu vườn tăng và tăng:

            119%- 100%= 19%

  Đáp số: Tăng và tăng 19%

  Chúc em học tốt!

   

  0
  2021-09-16T14:34:32+00:00

  Đáp án:

   Chiều dài lúc đó là :

        100%+40%=140%

  Chiều rộng lúc đó là : 

        100%-15%=85%

  Diện tích hình chữ nhật là :

        140%×85%=119%

  Diện tích thay đổi là :

        119%-100%=19%

  Vậy diện tích thay đổi là 19%

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )