Nêu tên 4 loại đường đơn, 3 loain đường đôi, cấu trúc hóa học của mỡ, photpholipit.

Question

Nêu tên 4 loại đường đơn, 3 loain đường đôi, cấu trúc hóa học của mỡ, photpholipit.

in progress 0
Serenity 3 tuần 2021-08-22T01:31:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:32:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  3 loại đường đôi: Mantozơ, lactozơ, saccarozơ
  4 loại đường đơn: glucozơ, fructozo, galactozo,glucose 

  cấu trúc hóa học của mỡ:

   – Cấu tạo: Gồm 1 phân tử glixêrôl liên kết với 2 axit béo và 1 nhóm phôtphat.

  – Chức năng: Tạo nên các loại màng tế bào

  photpholipit :
  Cấu trúc của phân tử phospholipid thường bao gồm hai axit béo, còn gọi là “đuôi kỵ nước”, và một “đầu ưa nước”cấu tạo từ một nhóm phosphate. 

  0
  2021-08-22T01:32:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   _4 loại đường đơn:

  Glucozơ, fructozo, galactozo glucose 

   _3 loại đường đôi:

  Mantozơ, lactozơ, saccarozơ

   _Cấu trúc hóa học của mỡ:

  Gồm 1 phân tử glixêrôl liên kết với 3 axit béo (16 – 18 nguyên tử C).

  Cấu tạo từ nguyên tố: C H O

   _Cấu trúc hóa học của photpholipit:

  một phân tử glixêrol liên kết với hai phân tử axit béo và một nhóm phôtphat.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )