Nêu tên gọi và đơn vị của các đại lượng

Question

Nêu tên gọi và đơn vị của các đại lượng

in progress 0
Abigail 5 ngày 2021-12-04T07:22:06+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:23:32+00:00

  Đáp án:

  m: khoi luong vat

  C: nhiet dung rieng cua vat

  t1: nhiet do dau

  t2: nhiet do cuoi

  0
  2021-12-04T07:23:42+00:00

  Đáp án: N :niuton

  m : khối lượng của vật

  P :trọng lượng

  V :thể tích

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )