Nêu tên và ứng dụng của một số cơ cấu biến đổi chuyển động giúp mình nêu Cho rõ ví dụ về một nhe

Question

Nêu tên và ứng dụng của một số cơ cấu biến đổi chuyển động giúp mình nêu Cho rõ ví dụ về một nhe

in progress 0
Kennedy 4 tháng 2021-08-22T14:49:45+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:50:56+00:00

  1.Biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến(cơ cấu tay quay-con trượt)

  *Ứng dụng:

  -Dùng trong các loại máy:máy khâu,máy cưa gỗ,máy hơi nước,….

  2.Biến đổi chuyển động quay thành chuyển động lắc(cơ cấu tay quay-thanh lắc)

  *Ứng dụng:

  -Dùng trong nhiều loại máy:máy dệt,máy khâu đạp chân,xe tự đẩy,…

  0
  2021-08-22T14:51:28+00:00

  cơ cấu biến đổi chuyển động-biến đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến (cơ cấu tay quay-con trượt)

  ứng dụng trong các loại máy: máy khâu, máy đạp chân, máy cưa gỗ, ô tô, máy hơi nước.

  biến đổi chuyển động quay thành chuyển động lắc (cơ cấu tay quay thanh lắc)

  ứng dụng: dùng trong nhiều loại máy như máy dệt, máy khâu đạp chân, xe tự đẩy.

  đúng không bạn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )