Nêu thao tác chọn các đối tượng 9 (ô tính, hàng, cột, khối) trong excel

Question

Nêu thao tác chọn các đối tượng 9 (ô tính, hàng, cột, khối) trong excel

in progress 0
Genesis 2 tháng 2021-07-27T02:13:53+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:15:15+00:00

  – Cách chọn một ô : Đưa con trr tới ô đó và nháy chuột

  – Cách chọn một hàng : Nháy chuột tại nút trên hàng

  – Cách chọn một cột : Nháy chuột tại nút trên cột

  – Cách chọn một khối : Kéo thả chuột tại một ô ở gốc ( ví dụ ô gốc bên trái  ) đến ô ở góc đối diện ( ô góc phải dưới ) . Ô chọn đầu tiên sẽ là ô được kích hoạt

  0
  2021-07-27T02:15:36+00:00

  -Ô tính: Đưa con trỏ chuột tới ô đó và nháy chuột

  -Hàng: Nháy chuột tại nút tên hàng

  -Cột: Nháy chuột tại nút tên cột

  -Khối: Kéo thả chuột từ 1 ô góc (VD: ô góc trái bên ) đến ô đối diện ( ô góc phải dưới ). Ô chọn đầu tiên sẽ là ô kích hoạt

  NHỚ CHO MIK CTLHN NHÉ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )