nếu tỉ lệ bản đò là 1:1.1000.000 thì 4cm trên bản đò xẽ bằng bn km ở ngoài đời thật

Question

nếu tỉ lệ bản đò là 1:1.1000.000 thì 4cm trên bản đò xẽ bằng bn km ở ngoài đời thật

in progress 0
Hailey 4 giờ 2021-09-15T10:22:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:23:17+00:00

  4cm trên bản đồ tương ứng với số cm trên thực tế là:

  4cm*11000000=44000000cm

  44000000cm=440km

  vậy 4cm trên bản đò xẽ bằng 440 km ở ngoài đời thật

  0
  2021-09-15T10:23:49+00:00

  Tỉ lệ bản đồ là 1: 1,1 000 000

  Vậy 4cm trên bản đồ sẽ tương ứng:

  4 x 1,1 000 000 = 4,4 000 000cm trên thực tế

  => Trên thực tế là 4,4km

  Vote 5*, cảm ơn và cho mình câu trả lời hay nhất nhaaaa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )