nêu tính chất ảnh của vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và vuông góc với trục chính, cách thấu kính 1 khoảng d trong mỗi trường hợp

Question

nêu tính chất ảnh của vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và vuông góc với trục chính, cách thấu kính 1 khoảng d trong mỗi trường hợp sau: a) khi d=f b) khi d=2f c) khi d=4f d) khi f

in progress 0
aikhanh 2 giờ 2021-09-08T14:25:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:26:20+00:00

  Đáp án:

   Xin ctlh

  Giải thích các bước giải:

  A)d=f=> Không thu được ảnh doA’B’ ở vô cực.

  B)d=2f=>Ảnh là ảnh thật do ngược chiều và bằng vật.

  C)d=4f=>Ảnh là ảnh thật do  ngược chiều và nhỏ hơn vật.

  D)f<d<2f=>Ảnh là ảnh thật do ngược chiều và lớn hơn vật.

  E) d=0,5f => Ảnh là ảnh ảo do cùng chiều và lớn hơn vật

  0
  2021-09-08T14:26:41+00:00

  Đáp án:

  a. d=f: Không thu được ảnh, A’B’ ở vô cực.

  b. d=2f: Ảnh là ảnh thật, ngược chiều và bằng vật.

  c. d=4f: Ảnh là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

  d. f<d<2f: Ảnh là ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.

  e. d=0,5f: Ảnh là ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )