Nêu tính chất của cuộc chiến tranh Nam –Bắc Triều

Question

Nêu tính chất của cuộc chiến tranh Nam –Bắc Triều

in progress 0
Ayla 1 tháng 2021-08-05T15:40:47+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:41:55+00:00

  Tính chất của cuộc chiến tranh Nam – Băc Triều:

  – Chiến tranh nhằm tranh dành quyền lực

  – Sau chiến tranh hậu quả gây ra cho đất nước rất nặng nề:

  + Mất mùa, đói kém xảy ra dồn dập

  + Dân đói khổ ly tán

  + Ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của đất nước

  – Là cuộc tranh chấp giữa các tập đoàn phong kiến, giành giật quyền lợi và địa vị trong phe phái phong kiến, phân chia đất nước, nông dân cực khổ

  ⇒ Đây là 1 cuộc chiến tranh phi nghĩa

  0
  2021-08-05T15:42:04+00:00

  Cuộc chiến tranh Nam – Bắc Triều mang tính chất phi nghĩa ( nghĩa là không có ý nghĩa gì)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )