nêu tính chát hóa học của hiđro viết phương trình phản ứng minh họa cho mỗi tính chất biết h = 1 o =16 Fe=56

Question

nêu tính chát hóa học của hiđro viết phương trình phản ứng minh họa cho mỗi tính chất biết h = 1 o =16 Fe=56

in progress 0
Charlie 2 tháng 2021-10-05T03:39:32+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T03:40:33+00:00

  Đáp án:

  1. Tác dụng với nước:

  \(2H_2+O_2\xrightarrow{t^{\circ}} 2H_2O\)

  2. Khử một số oxit kim loại:

  \(3H_2+Fe_2O_3\xrightarrow{t^{\circ}} 2Fe+3H_2O\)

  3. Tác dụng với một số phi kim:

  \(H_2+Cl_2\xrightarrow{as} 2HCl\)

  0
  2021-10-05T03:40:52+00:00

  Tính chất hóa học của Hidro

  – Tác dụng với oxit kim loại

  \(CuO + {H_2} \xrightarrow{t^0} Cu + {H_2}O\)

  – Tác dụng với phi kim

  \(\begin{array}{l}
  2{H_2} + {O_2} \xrightarrow{t^0} 2{H_2}O\\
  {H_2} + C{l_2} \xrightarrow{as} 2HCl
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )