nêu tình hình công nghiệp ở trung phi ( nghành chủ yếu, hình thức, quy mô, trình đọ phát triển) ?

Question

nêu tình hình công nghiệp ở trung phi ( nghành chủ yếu, hình thức, quy mô, trình đọ phát triển) ?

in progress 0
Hailey 2 tháng 2021-10-06T09:07:41+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-06T09:08:46+00:00

    Châu phi là nơi có khinh tế không phát triển. Ngành chủ yếu là công nghiệp 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )