Nêu tình hình dân số nước ta (Không phải tình hình gia tăng dân số nước ta)

Question

Nêu tình hình dân số nước ta (Không phải tình hình gia tăng dân số nước ta)

in progress 0
Charlie 1 năm 2021-10-04T01:18:48+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T01:19:51+00:00

  Tình hình dân số ở nước ta:

  Tình hình dân số ở nước ta: mức sinh đã giảm, nhận thức về vấn đề dân số – kế hoạch hóa gia đình đã được nâng lên nhưng vấn đề dân số ở nước ta vẫn đứng trước thách thức lớn: quy mô dân số lớn, tốc độ tăng còn nhanh, kết quả giảm sinh chưa thật vững chắc, chất lượng dân số thấp, mật độ dân số cao và phân bố chưa hợp lí.

  –         Tác động của dân số với mọi mặt của đời sống xã hội: gây cản trở tốc độ phát triển kinh tế xã hội, gây khó khăn lớn trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết việc làm và thu nhập, làm cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường.

  Tóm lại là:

  • Dân số đông
  • Quy mô dân số lớ
  • Mật độ dân số cao
  • Dân cư phân bố không hợp lí
  • Giảm sinh chưa hiệu quả, chất lượng dân số thấp.
  • CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!>-<

  0
  2021-10-04T01:20:06+00:00

  Tình hình dân số ở nước ta:

  – Dân số đông

  – Quy mô dân số lớn

  – Mật độ dân số cao

  – Dân cư phân bố không hợp lí

  – Giảm sinh chưa hiệu quả, chất lượng dân số thấp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )