neu trach nhiem cua gia dinh va xa hoi trong viec dam bao quyen tre em

Question

neu trach nhiem cua gia dinh va xa hoi trong viec dam bao quyen tre em

in progress 0
Peyton 4 tháng 2021-08-30T16:49:38+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T16:50:43+00:00

  1: Gia đình hoặc người bảo hộ có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về việc bảo vệ,chăm sóc,nuôi dạy trẻ em,tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ

  2:Nhà nước và xã hội có nghĩa vụ tạo mọi điều kiện tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của trẻ em, có trách nhiệm chăm sóc giáo dục và bồi dưỡng nhân cách phát triển toàn diện cho trẻ

  Có gì sai thì thông cảm mình nha

  Mơn bạn nhiều ạ

  0
  2021-08-30T16:50:51+00:00

  1. Cha, mẹ, người giám hộ, các cơ quan thông tin đại chúng, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở giáo dục, văn hóa, tổ chức xã hội, cơ sở dịch vụ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để trẻ em được tiếp cận các nguồn thông tin phù hợp với lứa tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em.
  2. Các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở giáo dục, văn hóa, tổ chức xã hội, cơ sở dịch vụ hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có trách nhiệm công khai thông tin về tổ chức, hoạt động của đơn vị mình thông qua các hình thức phù hợp.
  3. Các thông tin mà trẻ em được tiếp cận, được cung cấp phải vì lợi ích của trẻ em, không xâm hại, không ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ em.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )