Nếu trong kì đầu của quá trình nguyên phân , một tế bào có 144 crômatic thì sau khi chu kỳ tế bào kết thúc , các tế bào con sẽ có số nhiễm sắc thể là

Question

Nếu trong kì đầu của quá trình nguyên phân , một tế bào có 144 crômatic thì sau khi chu kỳ tế bào kết thúc , các tế bào con sẽ có số nhiễm sắc thể là bao nhiu ?
Nhờ các bạn giải hộ

in progress 0
Brielle 3 tháng 2021-09-23T18:32:44+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-23T18:33:54+00:00

    Trước khi bước vào nguyên phân, NST nhân đôi thành NST kép, mỗi NST kép gồm 2 cromatit dính nhau ở tâm động.

    Vậy mỗi tế bào có 144 cromatit tương đương với 72 NST kép, khi chu kì tế bào kết thúc, các tế bào con sẽ có bộ NST là 72 NST đơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )