Nêu ưu điểm trong soạn thảo văn bản khi sử dụng tính năng Numbering?

Question

Nêu ưu điểm trong soạn thảo văn bản khi sử dụng tính năng Numbering?

in progress 0
Hailey 3 tuần 2021-08-17T06:36:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:38:19+00:00

  Khi bạn cần thiết lập văn bản với danh sách kiểu số, Word cung cấp một vài tùy chỉnh số. Bạn có thể định dạng danh sách của mình bằng số, chữ hoặc chữ số La mã.

  1. Chọn văn bản bạn muốn định dạng theo danh sách kiểu số.

  2. Trên tab Home, nhấp vào mũi tên thả xuống của lệnh Numbering. Danh sách kiểu số sẽ xuất hiện.

  3. Di chuyển trỏ chuột qua từng kiểu số khác nhau. Văn bản sẽ thay đổi theo kiểu danh sách tương ứng. Chọn kiểu bạn muốn dùng.

  4. Văn bản sẽ được định dạng như một danh sách số.

  0
  2021-08-17T06:38:35+00:00

  -Dễ đọc,trình bày gọn.

  -Liệt kê theo dạng danh sách,các ký tự nhảy tăng dần không cần bấm số mỗi dòng đầu (đỡ tốn thời gian).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )